آرشیو اخبار جلسات آنلاین

 
9
شهریور
نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیات موهِم لکنت زبان حضرت موسی(ع)
18
آذر
دومین جلسه آنلاین مدیران مرکز با دانشجویان در نیمسال 991
2
مهر
اولین جلسه آنلاین مدیران مرکز با دانشجویان در نیمسال 991
15
اردیبهشت
زمان برگزاری جلسه آنلاین مدیر گروه محترم گروه روانشناسی
18
فروردین
جلسه آنلاین مدیران مرکز با دانشجویان در نیمسال 972
5
دی
دومین نشست پژوهشی با عنوان: موضوع‌یابی در پژوهش
3
دی
مسابقه پژوهشی « حکمت‌نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله »
22
آذر
جلسات مشاوره **روز دوشنبه**
17
آذر
مشاوره در زمینه پژوهش های دروس با استفاده از نرم افزارها و سایت های تحقیقاتی، روش تحقیق و پایان نامه نویسی ـ استاد حسینی ساعت 15
1
آذر
جلسه مشاوره در زمینه زبان انگلیسی ـ زمانهای حال ..... ساعت 15
30
آبان
جلسه مشاوره صرف و نحو امروز تشکیل نخواهد شد.
27
آبان
جلسه مشاوره در زمینه صرف و نحو عربی (اعراب و بناء ) ـ 12:30
27
آبان
جلسه مشاوره در زمینه مباحث اعتقادی ـ 15
27
آبان
جلسه مشاوره در زمینه پژوهش های دروس با استفاده از نرم افزارها و ... ساعت 15
26
آبان
جلسه مشاوره در زمینه فقه و اصول ........ ساعت 15
26
آبان
جلسه مشاوره پایان نامه و مقاله (نهج البلاغه) ـ آقای حسن زاده ـ ساعت 15
26
آبان
جلسه مشاوره پایان نامه و مقاله (علوم قرآن) ـ آقای مرادی ـ ساعت 16
25
آبان
استاد میرابوالحسنی (معرفی فرهنگ‌های لغت مکتوب (کهن و معاصر) و الکترونیک) ساعت 17
24
آبان
جلسه مشاوره در زمینه انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه (تفسیر اثری) ساعت 13
24
آبان
جلسه مشاوره زبان انگلیسی (فراگیری زبان انگلیسی و مهارت های آن) .... ساعت 15
23
آبان
جلسه مشاوره در زمینه صرف و نحو عربی ـ ثلاثی مجرد (ماضی و مضارع) ساعت 17 در ادوبی
20
آبان
جلسه مشاوره در زمینه روش تحقیق و پایان نامه نویسی ..... ساعت 15 در ادوبی
18
آبان
جلسه مشاوره در زمینه علوم قرآن و تفسیر ـ برخی از مهمترین عناوین علوم قرآن (نسخ, مفهوم و منطوق و ..) ـ ساعت 15 الی 16
18
آبان
ارائه مشاوره در زمینه پژوهش های دروس با استفاده از نرم افزارها و سایت های تحقیقاتی، روش تحقیق و پایان نامه نویسی ـ ساعت 15 الی 16:30