معرفی همکاران و ارتباط با ما

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

حجت الله بیات

دفتر معاونت: 37176272-025

آدرس پست الکترونیک: Bayat.h@qhu.ac.ir

 

 


 

 


*مسئول واحد مشاوره

آقای کیومرثی

تلفن:37176155 -025


*کارشناس فرهنگی و دانشجویی(برادران)

سید محمدحسن خوشرو

تلفن:37176271-025

آدرس پست الکترونیک: khoshru.m@qhu.ac.ir