آرشیو اخبار جلسات آنلاین

 
15
اردیبهشت
زمان برگزاری جلسه آنلاین مدیر گروه محترم گروه روانشناسی
18
فروردین
جلسه آنلاین مدیران مرکز با دانشجویان در نیمسال 972
5
دی
دومین نشست پژوهشی با عنوان: موضوع‌یابی در پژوهش
3
دی
مسابقه پژوهشی « حکمت‌نامه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله »
22
آذر
جلسات مشاوره **روز دوشنبه**
17
آذر
مشاوره در زمینه پژوهش های دروس با استفاده از نرم افزارها و سایت های تحقیقاتی، روش تحقیق و پایان نامه نویسی ـ استاد حسینی ساعت 15
1
آذر
جلسه مشاوره در زمینه زبان انگلیسی ـ زمانهای حال ..... ساعت 15
30
آبان
جلسه مشاوره صرف و نحو امروز تشکیل نخواهد شد.
27
آبان
جلسه مشاوره در زمینه صرف و نحو عربی (اعراب و بناء ) ـ 12:30
27
آبان
جلسه مشاوره در زمینه مباحث اعتقادی ـ 15
27
آبان
جلسه مشاوره در زمینه پژوهش های دروس با استفاده از نرم افزارها و ... ساعت 15
26
آبان
جلسه مشاوره در زمینه فقه و اصول ........ ساعت 15
26
آبان
جلسه مشاوره پایان نامه و مقاله (نهج البلاغه) ـ آقای حسن زاده ـ ساعت 15
26
آبان
جلسه مشاوره پایان نامه و مقاله (علوم قرآن) ـ آقای مرادی ـ ساعت 16
25
آبان
استاد میرابوالحسنی (معرفی فرهنگ‌های لغت مکتوب (کهن و معاصر) و الکترونیک) ساعت 17
24
آبان
جلسه مشاوره در زمینه انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه (تفسیر اثری) ساعت 13
24
آبان
جلسه مشاوره زبان انگلیسی (فراگیری زبان انگلیسی و مهارت های آن) .... ساعت 15
23
آبان
جلسه مشاوره در زمینه صرف و نحو عربی ـ ثلاثی مجرد (ماضی و مضارع) ساعت 17 در ادوبی
20
آبان
جلسه مشاوره در زمینه روش تحقیق و پایان نامه نویسی ..... ساعت 15 در ادوبی
18
آبان
جلسه مشاوره در زمینه علوم قرآن و تفسیر ـ برخی از مهمترین عناوین علوم قرآن (نسخ, مفهوم و منطوق و ..) ـ ساعت 15 الی 16
18
آبان
ارائه مشاوره در زمینه پژوهش های دروس با استفاده از نرم افزارها و سایت های تحقیقاتی، روش تحقیق و پایان نامه نویسی ـ ساعت 15 الی 16:30
18
آبان
جلسه مشاوره در زمینه مکالمه عربی, ترجمه عربی به فارسی و ........ ـ ضرورت, هدف و فواید فراگیری و مهارت های زبان عربی ـ ساعت 17 الی 19
17
آبان
جلسه مشاوره زبان انگلیسی (فراگیری زبان انگلیسی و مهارت های آن) .... ساعت 15
16
آبان
جلسه مشاوره صرف و نحو عربی امروز (شنبه) تشکیل نمی گردد.