آرشیو رویدادهای آموزشی

 
17
دی
پرداخت شهریه، ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسۀ آزمون پایان ترم ـــ ١ الی ١٧ دی‌ماه ١٣٩٨
12
دی
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول ٩٩ ـ ٩٨ (٩٨١) ــ ١٢ دی ماه ١٣٩٨
13
مهر
حذف و اضافۀ نیم‌سال اول ٩٩ـ ٩٨ (٩٨١) ــ ١٣ الی ١٥ مهرماه ١٣٩٨
30
شهریور
آغاز نيم‌سال تحصیلی و شروع کلاس‌ها ـــ ٣٠ شهریور ١٣٩٨
23
شهریور
انتخاب واحد نیم‌سال اول تحصیلی ٩٩ـ ٩٨ (٩٨١) ـ ٢٣ و ٢٤ شهریور ماه ١٣٩٨
2
شهریور
آزمون‌های پایان ترم تابستان ٩٨ـ٩٧ (٩٧٣) ـــ ٢ الی ٧ شهریورماه ١٣٩٨
25
تیر
آغاز ترم تحصیلی و شروع کلاس‌ها--٢٥ تیرماه ١٣٩٨
18
تیر
انتخاب واحد ترم تابستان 98 (٩٧٣) - ١٨ و ١٩ تیرماه 139٨
18
خرداد
آزمون‌های پایان ترم نیمسال دوم ٩٨ـ٩٧ (٩٧٢) ـــ ١٨ خرداد الی ٢ تیرماه ١٣٩٨
10
خرداد
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم ٩٨ـ٩٧ (٩٧٢) ـــ ١٠ خرداد ١٣٩٨