آرشیو رویدادهای آموزشی

 
10
مهر
حذف و اضافه 10 و 11 مهر ماه
25
شهریور
آغاز ترم تحصیلی و شروع کلاسها
19
شهریور
انتخاب واحد 19 الی 22 شهریور ماه
11
شهریور
آزمونهای پایان ترم - 11 الی 16 شهریور - برنامه آزمونهای 953
31
تیر
آغاز ترم تابستان (953)
24
تیر
زمان انتخاب واحد ترم تابستان (953) از 96/04/24 لغایت 96/04/25
7
تیر
آزمونهای پایان ترم - 7 الی 22 تیر - برنامه آزمونهای 952
26
خرداد
پایان مهلت مشاهده دروس 96/03/26
7
اسفند
زمان حذف و اضافه از تاریخ 95/12/07 لغایت 95/12/08
16
بهمن
زمان انتخاب واحد ترم 952 از 95/11/16 لغایت 95/11/19